O nás

Jsme skupinka dětí a mladých lidí z České republiky. Pocházíme z měst Česká Třebová, Opatovec a Brandýs nad Orlicí. Esperanto se učíme s naší učitelkou Zdenkou Novotnou.

Každoročně vyrážíme na cesty do zahraničí, abychom zde ukázali něco z naší kultury a seznámili se s lidmi z jiných zemí. Účastníme se esperantských setkání, kongresů, navštěvujeme esperantské kluby a také školy. Předvádíme české tance, pohádky a písničky.

Přátelíme se s esperantskými dětmi z Ratíškovic (ČR) a z Rybnika (PL). Více o našich návštěvách najdete v seznamu našich cest